Windmills Cafe - Ba Tháng Hai
Café/Dessert, Tiệm bánh -Chi nhánh
Windmills Cafe - Ba Tháng Hai
7A Đường 3 tháng 2 P.1, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
10+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 21:30
15,000 - 61,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0