Windmills Cafe - Phan Bội Châu
Café/Dessert -Chi nhánh
Windmills Cafe - Phan Bội Châu
145 Phan Bội Châu, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
08:00 - 21:30
29,000 - 52,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0