Windmills Cafe - Phan Đình Phùng
Café/Dessert -Chi nhánh

Windmills Cafe - Phan Đình Phùng

133 Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0