Windmills Nhà 9 Cánh
Café/Dessert -Chi nhánh
Windmills Nhà 9 Cánh
1 Lê Đại Hành, P. 1, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
08:00 - 21:30
30,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0