Xuân An - Bánh Canh & Bún Bò Huế
Quán ăn
Xuân An - Bánh Canh & Bún Bò Huế
15A Nhà Chung, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 44,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0