Dê Đồng - Đặc Sản Dê Núi & Gà Đồi
Quán ăn

Dê Đồng - Đặc Sản Dê Núi & Gà Đồi

Tổ 1, Thôn Thanh Nhì, Xã Cẩm Thanh, Tp. Hội An, Quảng Nam
09:00 - 22:00
30,000 - 120,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0