The Chef - Nhà Hàng Việt Nam & Cafe
Nhà hàng
The Chef - Nhà Hàng Việt Nam & Cafe
166 Trần Phú, Tp. Hội An, Quảng Nam
07:00 - 22:00
100,000 - 500,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0