Aimer Coffee & Bakery
Café/Dessert
Aimer Coffee & Bakery
Tầng 1, TTTM Vincom Plaza, Trần Quốc Nghiễn , Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
42,000 - 65,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0