Amie Street - Ăn Vặt Đường Phố
Quán ăn
Amie Street - Ăn Vặt Đường Phố
C123 Phố Cổ Bãi Cháy, Sun World Halong Park, Hạ Long (Bãi Cháy), Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0