Ăn Vặt Cô Béo - Giếng Đồn
Quán ăn
Ăn Vặt Cô Béo - Giếng Đồn
316 Giếng Đồn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 120,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0