Ăn Vặt Sam Sam
Món Việt
Ăn Vặt Sam Sam
3 Giếng Đồn (Hòn Gai), Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:30
25,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0