Bà Lan Béo - Cháo, Bún & Miến
Món Việt
Bà Lan Béo - Cháo, Bún & Miến
56 Anh Đào, P. Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
30,000 - 80,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0