Back Fire Bar & Cafe
Café/Dessert

Back Fire Bar & Cafe

1 Trần Hưng Đạo, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
25,000 - 100,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0