Bếp Nhà Boi - Bánh Mouse & Đồ Ăn Vặt - Shop Online
Shop Online

Bếp Nhà Boi - Bánh Mouse & Đồ Ăn Vặt - Shop Online

10 Tổ 6 Khu 9, Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
80,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0