Biên Luyến - Bia Hơi & Các Món Nhậu
Quán nhậu

Biên Luyến - Bia Hơi & Các Món Nhậu

Tổ 1 Khu 7 Cái Dăm, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
100,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0