Bún Cù Kỳ 268
Quán ăn
Bún Cù Kỳ 268
268 Giếng Đồn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
6lượt đánh giá từ Now
05:00 - 10:30
25,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0