Butterfly Tea - Trà Sữa
Café/Dessert

Butterfly Tea - Trà Sữa

64 Giếng Đồn (Hòn Gai), Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 22:30
15,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0