Cháo & Phở Các Loại - Dốc Học
Ăn vặt/vỉa hè
Cháo & Phở Các Loại - Dốc Học
Dốc Học, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
4lượt đánh giá từ Now
10,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0