Chè Sầu Hoàng Ngân
Món Miền Trung
Chè Sầu Hoàng Ngân
92 Giếng Đồn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
50+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0