Clover TMT - Food & Drink
Quốc tế
Clover TMT - Food & Drink
Cái Dăm (12 Ngõ Đối Diện Cổng Tỉnh Đội), Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0