Coco Nama Tea Bar Hạ Long
Café/Dessert -Chi nhánh

Coco Nama Tea Bar Hạ Long

235 Hạ Long, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
100+lượt đánh giá từ Now
09:45 - 21:00
20,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0