Cộng Cà Phê - Sun World Halong Park
Café/Dessert -Chi nhánh

Cộng Cà Phê - Sun World Halong Park

Ki Ốt C101 - C201, Sunworld Halong Park, Hạ Long, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
10+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 70,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0