Freshie - Healthy Food & Drinks
Quốc tế
Freshie - Healthy Food & Drinks
Trần Quốc Nghiễn (Đối Diện Cung Cá Heo Hạ Long), Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 100,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0