Hải Đăng Coffee
Món Việt
Hải Đăng Coffee
26 Đặng Bá Hát, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
15,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0