Hân Coffee - Hải Sơn
Café/Dessert

Hân Coffee - Hải Sơn

5 Hải Sơn, P. Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0