Happy Pizza - KĐT Monbay
Quán ăn

Happy Pizza - KĐT Monbay

A20 KĐT Monbay, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
100+lượt đánh giá từ Now
80,000 - 240,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0