Hội Quán Board Game
Khu chơi Game

Hội Quán Board Game

4 Hải Thanh, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
10:00 - 21:00
15,000 - 45,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0