Hokkaido Tea & Smothies
Café/Dessert
Hokkaido Tea & Smothies
54 Hàng Nồi, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
20,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0