Hồng Xiêm - Tiệm Bánh Homemade - Shop Online
Shop Online

Hồng Xiêm - Tiệm Bánh Homemade - Shop Online

14 Cao Thắng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
30,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0