KOEI Supertea
Món Á
KOEI Supertea
04 Rạp Hát, Lê Thánh Tông, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
500+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 61,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0