KOI Sushi - Vincom Center
Món Việt
KOI Sushi - Vincom Center
Tầng 4 Vincom Center, Trần Quốc Nghiễn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
7lượt đánh giá từ Now
100,000 - 350,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0