La Crepe - Bánh Crepe
Ăn vặt/vỉa hè
La Crepe - Bánh Crepe
18 Văn Lang, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0