Lim - Cuốn & Nướng Việt
Quán ăn
Lim - Cuốn & Nướng Việt
381B Cao Xanh, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
10+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 250,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0