Lộc Cảng Mới Cafe
Café/Dessert
Lộc Cảng Mới Cafe
Nhà Văn Hoá Khu 6, Cảng Mới, P. Bạch Đăng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
10,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0