Mai Sún - Cơm Rang Online
Shop Online
Mai Sún - Cơm Rang Online
86 Hàng Nồi, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
100+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0