May Corner - Cafe & Bistro
Shop Online
May Corner - Cafe & Bistro
HO2 - 1 Little VietNam, Hoàng Quốc Việt (Bãi Cháy), Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
10+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:00
50,000 - 400,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0