Mì Cay - Võ Nguyên Giáp
Quán ăn
Mì Cay - Võ Nguyên Giáp
Ô Số 4 Lô A11 Võ Nguyên Giáp, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0