Miến Ngan Gia Truyền - Cột 5
Quán ăn
Miến Ngan Gia Truyền - Cột 5
Cuối phố Hải Nam, Cột 5, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0