Minh Tuấn - Ăn Đêm & Giải Khát
Món Việt
Minh Tuấn - Ăn Đêm & Giải Khát
Hậu Cần (Bãi Cháy), P. Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
1lượt đánh giá từ Now
30,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0