Nam Coffee - Giếng Đồn
Café/Dessert
Nam Coffee - Giếng Đồn
7 Giếng Đồn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
09:00 - 21:30
17,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0