Nam Phong Coffee - Novotel Hotel
Café/Dessert -Chi nhánh

Nam Phong Coffee - Novotel Hotel

Novotel Hotel, Hạ Long, Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
20,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0