Ốc Sơn Béo
Món Việt
Ốc Sơn Béo
14 Bùi Thị Xuân, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
7lượt đánh giá từ Now
30,000 - 250,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0