Old Town Coffee
Café/Dessert

Old Town Coffee

Cạnh Công Viên Lán Bè, 10 Trần Quốc Nghiễn (Hòn Gai), Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
20,000 - 350,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0