Phương Nam - Nhà Hàng Hải Sản
Nhà hàng

Phương Nam - Nhà Hàng Hải Sản

50 Đỗ Sĩ Họa, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
200,000 - 500,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0