Pizza Hut - Hạ Long
Quán ăn -Chi nhánh

Pizza Hut - Hạ Long

2 - 4 Cảng Mới, P. Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
50+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0