Quán Bò Hụi
Quán ăn
Quán Bò Hụi
Giếng Đồn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
10+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00
50,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0