Thành Thuý - Cơm Bình Dân & Lẩu Hải Sản
Món Việt
Thành Thuý - Cơm Bình Dân & Lẩu Hải Sản
102 Anh Đào, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
70,000 - 120,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0