Thu Hà - Miến Ngan, Cháo & Phở Các Loại
Quán ăn

Thu Hà - Miến Ngan, Cháo & Phở Các Loại

Khu 6 Giếng Đáy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
25,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0