Thực Phẩm TOT - Thực Phẩm Sạch
Shop/Cửa hàng

Thực Phẩm TOT - Thực Phẩm Sạch

18 Kim Hoàn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
10+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 300,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0