Trà Sữa HeyTea - Sun World Halong Park
Café/Dessert

Trà Sữa HeyTea - Sun World Halong Park

Ki Ốt C151, Khu Phố Cổ Bãi Cháy, Sun World Halong Park, Hạ Long, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
25,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0